top of page

LightPath Consulting Group was founded in HCMC in 2017 by the former New Zealand Ambassador

to Vietnam, Mr Haike Manning, with a focus on international education.

LightPath New Zealand Schools was launched in 2019 with a mission to support better choice,

better decisions, and better outcomes by Vietnamese families seeking a quality international education 

for their children in New Zealand. This survey will help us better understand

the most important support services for Vietnamese families as they go through the study journey.

Công ty LightPath Consulting Group được ông Haike Manning, cựu đại sứ New Zealand tại Việt Nam,

thành lập vào năm 2017 với lĩnh vực hoạt động chính là giáo dục quốc tế.   

Nhóm trường Trung học đối tác LightPath New Zealand Schools (LPNZS) bắt đầu hoạt động từ năm 2019, với sứ mệnh giúp các gia đình Việt Nam có những quyết định, lựa chọn và kết quả như ý trong quá trình tìm kiếm cho con em mình một ngôi trường chất lượng tại New Zealand. Khảo sát này sẽ giúp chúng tôi nắm được những dịch vụ cần thiết nhất đối với các gia đình Việt Nam trong hành trình du học của con em họ.

bottom of page